Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory wniosków

Harmonogram naborów wniosków

Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) uwzględnia wszystkie nabory planowane w 2023 r., w tym te organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym.

Harmonogram naborów FEPW (PDF 252 KB)

FEPW jest skierowany m.in. do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • ośrodków innowacji jako animatorów Platform dla start-upów;
 • operatorów systemów dystrybucji energii;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • zarządców obszarów NATURA 2000, w tym m.in. parków narodowych;
 • PKP PLK S.A. i PKP S.A;
 • organizacji pozarządowych.

W 2023 r. przewiduje się uruchomienie 13 naborów w trybie konkurencyjnym8 w trybie niekonkurencyjnym.

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 2 mld euro (9 mld zł).

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (PDF) (w powiązaniu z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. (PDF) harmonogram będzie podlegał aktualizacji przynajmniej raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał.

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, Instytucja Zarządzająca FEPW będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu.

Kryteria wyboru projektów

Dotychczas Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zatwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r., kryteria wyboru projektów w następujących działaniach programu:

dla przedsiębiorców:

 • 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów;
 • 1.5 Pożyczki na rozwój turystyki;

dla jednostek samorządu terytorialnego:

 • 2.2 Adaptacja do zmian klimatu;
 • 3.1 Zrównoważona mobilność miejska;
 • 4.1 Infrastruktura drogowa;

dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu:

 • 6.1 Pomoc techniczna.